Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi, satıcılar ile alıcıların karşı karşıya gelmeden, ürün ya da hizmetlerin satışlarına ilişkin olarak uzaktan iletişim araçlarının kullanılması ile oluşturulmakta olan sözleşme türüdür.

Mesafeli satış sözleşmelerinde alıcı olan taraf her zaman tüketici olmaktadır. Alıcılar tarafından tüketici olarak nitelendirilmeyen sözleşmeler mesafeli satış sözleşmesi olarak da nitelendirilebilmektedir. Tüketici kavramı ile ilgili mevzuatta, mesleki ya da ticari amaçlar gütmeyen, kazançlar elde etmek yerine kullanım ya da yararlanma odaklı hareket eden gerçek veya tüzel kişi olarak da tanımlanabilmektedir.

MADDE 1 TARAFLAR

Satıcı Adı Soyadı: __ (Bundan sonra “satıcı” olarak anılmaktadır)

Satıcı T.C: ____

Satıcı Adresi: ___

Satıcı Telefon: ____

ALICI

Alıcı Adı Soyadı: ____ (Bundan sonra “alıcı” olarak anılmaktadır)

Alıcı T.C: ____

Alıcı Adresi: ___

Alıcı Telefon: ___

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU

İşbu mesafeli satış sözleşmesi alıcıların sipariş etmiş olduğu aşağıdaki özelliklerin belirtilmiş olan ürünün aşağıdaki belirtilen miktarlarda satışlarına ilişkin olarak 6502 sayılı tüketicilerin korunması hakkında kanundaki hükümlerin gereğince alıcılar ve satıcılar arasındaki hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkin olmaktadır.

MADDE 3 SÖZLEŞME KONUSU OLAN ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ, BEDELLERİ VE ÖDEME ŞEKLİ

-Sözleşme konusu olan ürün __ tane sipariş verilecektir ve özellikleri de aşağıdaki belirtildiği gibi olmaktadır.

– Sözleşme bedeli taraflarca ___ Türk Lirası olarak karar verilmiştir. Alıcı taraf, __ gün içerisinde bu karar verilmiş olan bedeli ödemelidir. Aksi takdirde satıcı tarafın teslimat yükümlülüğü de ortadan kalkmaktadır.

– Sözleşme bedellerinin aşağıda belirtilmiş olan ödeme şekli ile ödenmesi de kararlaştırılmıştır: ____

MADDE 4 SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİMAT ŞEKLİ

Sözleşmelerin alıcı taraflarından onaylanmasıyla yürürlüğe girdiği kabul edilmektedir. Alıcıların satıcılar tarafından satın aldığı ürünleri teslim etmesi ile sözleşme ifa edilmiş olmaktadır.

Sözleşme konusu olan ürün, alıcılar tarafından belirtilmekte olan teslim adresine kargo ile gönderilerek teslim edilecektir.

Teslimat Adresi: ____

MADDE 5 TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Sözleşme konusu olan ürünlerin teslimat masrafları alıcıya ait olmaktadır. Teslimatlar alıcı taraflarından sözleşme bedellerinin satıcılara ödemesi ile beraber en fazla __ gün içinde satıcı tarafından gerçekleştirilmektedir. Alıcıların kararlaştırılmış olan bedeli sözleşme imzalandıktan sonra ___ gün içerisinde ödememiş olması durumunda, satıcı tarafın teslimat yükümü de ortadan kalkmaktadır.

MADDE 6 YÜRÜRLÜK

Alıcılar, internet sitesi üzerinden verdiği siparişlere ait ödemeleri gerçekleştirdiği takdirde işbu sözleşmenin tüm koşullarını da kabul etmiş sayılmaktadır. Satıcı, siparişlerin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin de internet sitesinde alıcılar tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak bir şekilde gereken yazılımsal düzenlemeleri yapmakla da yükümlü olmaktadır.

SÖZLEŞME İMZALANMA TARİHİ: ___

ALICI BİLGİLERİ : ___

SATICI BİLGİLERİ: ___

Sizlerde bu mesafeli satış sözleşmesini okuyarak da bu bilgiler dahilinde siparişlerinizi daha rahatlıkla verebilirsiniz.